18. des, 2020

Endringer av hjemmesiden.

Vi oppdaterer hjemmesiden. Engelsk tekst skiftes ut med Norsk.
Sidene til hundene oppdateres. Men dette kan ta noen tid :)

18. des, 2020

Oppdatert cockernytt!

News/ Nyheter! šŸ™‚

Fire Carillo Siberians eid av Anki Lindgren Sverige

Kari & Jan