Fotoalbum

Show and champion pics. Siberians owned ore breed by us.
Many of them are living in other homes.
Bilder av champions og utstillingsvinnere eid og/eller oppdrettet av oss.
Mange av dem bor hos andre eiere.

To see the slide show: click on one picture,
 then on : ”Start lysbildevisning"