Kjøp av valp eller voksen

On Norwegian only,... as this is for people who are beginners. in the dog world...

Informasjonsmateriell fra Norsk Kennel Klub ->
Ny valp i huset->